Hoveddel Side topp

Board Performance

Vi i Board Performance er lidenskapelig opptatt av styrearbeid, og vårt mål er å utvikle våre deltagere til å bli viktige brikker som utgjør en forskjell med sitt styrearbeid. Dette gjør vi gjennom Board Performance-programmet.
Gjennom vårt arbeid med styrer og vår tilknytning til internasjonale forskernettverk forstår vi både styrers verdiskapende potensial og dets utfordringer. Det er kombinasjonen av forståelse og praktisk anvendelse som er selve essensen i Board Performance-programmet.

STYREARBEID I KRAFT AV DINE EVNER
Dette er et utviklingsprogram spesialdesignet for deg med ambisjoner om å påvirke og å skape verdier gjennom styrearbeidet

STYREARBEID I KRAFT AV DINE EVNER
Board Performance-programmet er unikt ved at styrets verdiskaping blir gjort forståelig gjennom praktiske eksempler. 
Med case, en dilemmabasert tilnærming og skreddersydde oppgaver vil du få kunnskapen i hendene og kan relatere den til egen situasjon.
Slik får du  frem dine styrker i styrerommet. 

ET GODT NETTVERK
Hver samling består av en mindre gruppe 
styremedlemmer. Dette er for å sikre den gode 
erfaringsutvekslingen deltagerne imellom.
Board Performance-programmet er en arena der du får belyst kompliserte styresituasjoner og tar del i andres erfaringer. 
Styremedlemmene du møter, er like ambisiøse som deg selv og kan bli et nyttig nettverk for dine fremtidige utfordringer.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn