Hoveddel Side topp

BOARD EVALUATION

EN KATALYSATOR FOR BEDRE STYREARBEID

En vil lettest kunne fremme styrets arbeid ved å vite hvor en skal fokusere.

Board Evaluation ser på:

  • Hvilke oppgaver styret engasjerer seg i
  • Rolleforståelsen mellom styret og daglig leder
  • Prosessene i styret


Gjennom observasjoner, intervjuer og tester skapes en helhetlig bilde av hvor styret er i dag, og hvordan det kan arbeide for å utvikle seg videre.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn