Hoveddel Side topp

PROGRAMMET

Board Performance-programmet er et utviklingsprogram som integrerer forståelse av styrets verdiskaping med deltagernes egen situasjon og erfaring. Det skaper en utviklingsprosess - personlig og profesjonelt.

FOR HVEM?
Programmet er for styremedlemmer med bred erfaring fra styreledelse og forretningsutvikling via styrer. 

EN MØTEPLASS FOR UTVIKLENDE STYREARBEID
Hver samling består av en mindre gruppe styremedlemmer for å sikre god erfaringsutveksling. Programmet er en arena for å belyse styreutfordringer og ta del i hverandres erfaringer. 

ARBEIDSFORM
Board Performance-programmet benytter case, dilemmabasert tilnærming og hjemmeoppgaver for at den siste styreviten skal bli praktisk anvendbar. På den måten vil du få kunnskap i hendene, relatert til din egen situasjon og dermed være rustet til å utgjøre en forskjell i styreverden

PROGRAMMETS STRUKTUR
Inspirerende foredragsholdere møter deltagerne gjennom tre samlinger av to dagers varighet, hvor hver samling tar for seg et av følgende temaer:

 

STYRETS VERDISKAPING

Første skritt for verdiskapende styrearbeid er forståelse. Ved å forstå styrets funksjon og oppgaver kan en utgjøre en forretningsmessig forskjell. I løpet av samlingen blir deltagerne presentert for forskningsbasert kunnskap om verdiskapende styrearbeid, og trent i hvordan styrets verdiskaping er situasjonsbestemt. 

Sentrale temaer er:

  • Hva skiller operativ ledelse fra styrearbeid?

  • Hvordan kan styret skape verdi?

  • Hvorfor er styrets oppgaver situasjonsbestemt?


EFFEKTIVT STYREARBEID

Effektivt styrearbeid handler om å få frem medlemmenes evner i styrerommet. Denne samlingen belyser prosessene i styret, og hvordan riktige prosesser kan bidra til å hente ut potensialet i styret. 

Sentrale temaer er:


  • Hvordan få frem kunnskapen til styremedlemmene?

  • Hvordan sikre gode beslutninger i styret?

  • Hvordan arbeide i og mellom styremøtene?

STYRELEDELSE

Her belyses styreleders rolle og hvordan den er fundamentalt forskjellig fra rollen til daglig leder. Deltagerne blir trenet i hvordan de, utifra sin situasjon og personlighet, kan bli dyktige styreledere. Vi gjennomgår også viktige verktøy for å drive styreledelse.

Sentrale temaer er:


  • Hva er styreleders rolle?

  • Hvordan få styret til å bli et team?

  • Hvordan bruke styreevalueringer som et verktøy for styreledelse?
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn